انواع پانسمان نوین زخم عبارتند از:

  • پانسمان خشک
  • پانسمان مرطوب تا خشک
  • پانسمان آغشته به مواد شیمیایی
  • پانسمان فوم
  • پانسمان آلژینات
  • پانسمان هیدروفایبر
  • پانسمان فیلم شفاف
  • پانسمان هیدروژل
  • پانسمان هیدروکلوئید

همه انواع پانسمان نوین ذکر شده برای تکمیل پانسمان به مواد مختلفی نیاز دارند.

۱. پانسمان های خشک

این پانسمان ها به طور معمول از پد تشکیل شده و برای زخم هایی با ترشح کم استفاده می شوند. این پانسمان ها برای پوشاندن زخم پس از تمیز کردن و کمک به بهبود آن و زخم های بدون عفونت مناسب است.


۲. پانسمان های آغشته به مواد شیمیایی

این پانسمان ها حاوی مواد شیمیایی و موادی هستند که باعث بهبود روند التیام می شوند. برخی از این پانسمان ها نیاز به پانسمان ثانویه دارند. پانسمان های حاوی PHMB که این ماده را بطور پیوسته جهت کنترل عفونت به زخم منتشر می کنند


۳. پانسمان های فوم

فوم ها به جذب و ایجاد یک محیط ترمیم مرطوب کمک می کنند. آنها همچنین به عنوان سپری برای زخم عمل می کنند و از آسیب دیدن، اصطکاک یا فشار جلوگیری می کنند.

۴. پانسمان های آلژینات

این پانسمان ها از نمک های کلسیم، سدیم تشکیل شده و همچنین محیط مرطوب را برای روند بهبود فراهم می کنند.

۵. پانسمان های هیدروفایبر

این پانسمان ها شبیه پانسمان های آلژینات هستند اما تاثیری در هموستاز ندارند. آنها ورقه هایی حاوی پلی کربوکسی متیل سلولز هستند و می توانند بر اساس اندازه و شدت زخم برش داده شوند. اما ، هنگام استفاده از این پانسمان ها ، تقریباً همیشه به پانسمان ثانویه نیاز است.۶. پانسمان های فیلم شفاف

این نوع خاص از پانسمان بیشتر شبیه پوششی پلاستیکی برای زخم است. اجازه می دهد تا اکسیژن به زخم برسد و به بهبود آن کمک کند اما مایعات را جذب نمی کند. از پانسمان های فیلم شفاف در درجه اول روی زخم های خشک استفاده می شود.


۷. پانسمان های هیدروژل

این نوع پانسمان بیشتر برای مناطق آلوده و نیاز به محیط مرطوب جهت ترمیم استفاده می شود. در از بین بردن بافت نکروزه کمک می کند. توصیه می شود روی زخم های خشک استفاده نشود. هیدروژل ها از حدود ۹۰ درصد آب تشکیل شده اند. بصورت ورقه های آغشته به ژل ها تیوب های حاوی ژل تولید می شوند. همیشه نیاز به پانسمان ثانویه دارند.

۸. پانسمان های هیدروکلوئیدی

برخلاف پانسمان های فیلم شفاف، پانسمان های هیدروکلوئیدی اجازه نمی دهند اکسیژن به زخم برسد.مناسب زخم های خشک تا کم ترشح هستند اما برای زخم های آلوده توصیه نمی شوند. این نوع پانسمان می تواند تا ۷ روز ماندگاری داشته باشد. خودچسب هستند و نیاز به پانسمان ثانویه ندارند.

۹. پانسمان های انطباقی

این پانسمان های هوشمند حساس به سطح رطوبت هستند. مواد پانسمان در زمان مناسب به تغییرات رطوبت زخم پاسخ می دهد و در صورت لزوم، می تواند عملکرد خود را در هر نقطه از زخم تغییر دهد (تغییر از جذب به هیدراتاسیون و بلعکس) این نوع پانسمان را می توان در بیشتر زخم های باز استفاده کرد.