میلاد رضانژاد| متخصص مراقبت زخم: یافته ها حاکی از آن است که استفاده از تجهیرات الکترونیک قبل زمان خواب سبب خواب آلودگی روزانه می شود.

تلفن های هوشمند و تبلت ها ممکن است هورمون خواب کودکان را کاهش دهند.

یافته ها حاکی از آن است که استفاده از تجهیرات الکترونیک قبل زمان خواب سبب خواب آلودگی روزانه می شود.

تحقیقات جدید دلیل قانع کننده ای برای والدین ارائه می دهد که تلفن های هوشمند و تبلت ها و لپ ها را در اتاق خواب کودکان منع کنند:

روشنایی براق این تجهیزات ممکن است سطح ملاتونین (هورمونی که باعث خواب می شود) را کاهش دهد.

محققان متوجه شدند این اثر برای بچه های که به تازگی  وارد بلوغ شده اند بارزتر بوده، درشب سطوح ملاتونین در برخی موارد تا ۳۷ درصد سرکوب شده است.

Close up of Mans Hands Stock Footage Video (100% Royalty-free) 1015684774 |  Shutterstock

با مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته نشان می دهد که ۹۶ درصد از نوجوانان دست کم یک وسیله با تکنولوژی بالا را در ساعت قبل خواب استفاده  می کنند، محققان برای والدین یک پیام دارند:

 پیام این است: “ما واقعا باید به دقت در مورد حفاظت از نوجوانان به خصوص جوانان ما در برابر روشنایی براق این تجهیزات در شب مراقب باشیم که به معنی این است که والدین نیاز دارند تا تمام صفحه نمایش ها را از اتاق خواب بیرون کنند به دلیل اینکه آن ها در نهایت می توانند کاملاً به ظرفیت کودکان برای دریافت خواب کافی صدمه بزنند!”

گفته های مطالعه مشترک مِری کارسکادون ( استاد روانپزشکی و رفتارانسانی در دانشکده پزشکی آلبرت براوون):

“محققان این مطالعه اشاره کردند که بلوغ و تغییرات خواب دست در دست هم شروع به دیرتر به خواب رفتن کودکان می کند ، احتمالا تا حدودی این تغییر بوسیله فاکتور های متعدد اجتماعی شامل کاهش محدودیت های والدین، شروع دوستی ها و رسانه ها موجب شده است اما دانشمندان معتقدند که فاکتور های بیولوژیکی در شروع تغییر ساعت خواب داخلی کودکان نقش دارد. ”

کارسکادون می گوید: ” در قلب این تغییرات حساسیت به روشنایی وجود دارد. کارسکادون همچنین مدیر آزمایشگاه تحقیقات خواب و کرونوبیولوژی در بیمارستان برادلی است. تیم او استدلال می کنند که بلوغ به علت پایین ماندن سطوح ملاتونین و تاخیر در خوابیدن حساسیت کودکان به روشنایی را افزایش می دهد. ”

اما محققا همچنان گمان می کنند که در صورتی که بچه های حساس به روشنایی در حول روشنایی براق زننده ای از تکنولوژی مدرن قرار می گیرند این فرآیند طبیعی می تواند خارج از مضرات مورد نظر باشد.

بناربراین مطالعه بروی ۳۸ کودک بین ۹ الی ۱۵ سال همراه با ۲۹ پسر و دختر بین ۱۱ الی  16 سال (بعد و یا قبل بلوغ) متمرکز شد.

برای ۴ شب همه در یک ساعت واحد در معرض روشنایی گذاشته شدند که شامل ۴ سطح متفاوت روشنایی (سطوح روشنایی نزدیک به تاریکی تا بالاتر) بود محققان گفتند آزمایش زودتر از ۱۱ شب یا ۳ صیح انجام شد.

نتیجه: در حالی که مطالعه ملاتونین در طول آزمایشات صبح زود یکنواخت بود، آزمایشات زیر روشنایی لوازم الکترونیک در شب باعث سرکوب ملاتونین بیشتری در میان پسران و دختران تازه بالغ شده شد.

در گروه با میزان روشنایی کم رفتار سرکوب ملاتونین با روشنایی بوسیله روشنایی بیشتر از ۹ درصد از زمانی که نور اتاق معمولی بود باعث ۲۶ درصد شیب و روشنایی براق تجهیزات باعث ۳۷ درصد جهش می شد.

در این مطالعه کشف شد که  به طور کلی نوجوانان بزرگ تر کاهش کمتری در سطوح ملاتونین مشاهده کردند.

هر چند این مطالعه نمی تواند ثابت کند که روشنایی براق قبل زمان خواب سبب می شود نوجوانان خواب کمتری کنند.

“ما نمیتوانیم بگوییم عامل اختلال خواب را پیدا کردیم اما آنچه ما فهمیدیم این بود که نوجوانانی که در معرض روشنایی در زمان خواب قرار گرفتند شاهد سرکوب تولید ملاتونین بودند و این می تواند باعث تغییر ریتم خواب کودکان متاثر از این که بیشتر بیدار ماندند باشد که این دقیقا همان چیزی است که کودکان نباید انجام بدهند."

دکتر جیم پاگِل با این یافته موافق است، او گفت: این مسئله من را سورپرایز نکرد، در شروع بلوغ الگوی شبانه روزی بسیار بی ثبات و خیلی حساس به روشنایی است بنابراین مشکلاتی که آنها پیدا کردند جور در می آید.

اظهار نظر دوم توسط کِلی براون مدیر پروژه رفتار پزشکی خواب در مدرسه فینبرگ دانشگاه پزشکی شیکاگو می باشد.

Evening screen time can sabotage sleep | Science News for Students

کِلی براون گفت: این مطالعه در واقع آزمایش نمی کند که چگونه نور به تنهایی بر خواب تاثیر می گذارد اما نشان می دهد آن سبب یک مشکل در ورود به خواب توسط سرکوب کردن هومون ملاتونین می شود.

رک و پوست کنده باید گفت که در زمان مشابه سایر مطالعات همراه نشان دادند که تجهیزات الکترونیک در اتاق خواب برای خواب هر دوی والدین و فرزندان مضر است، که به معنی این است که همه ما واقعا باید به فکر راه های محدود کردن در معرض قرارگرفتن خود در برابر لوازم الکترونیک باشیم.