خطرات پودر در دستکش های جراحی

خطرات پودر در دستکش های جراحی از مدت ها قبل شناخته شده و کاملاً مستند بوده است. حذف پودر  از دستکش می تواند به از بین بردن چندین اثر سوءی بر سلامتی که ممکن است در نتیجه استفاده از آن ایجاد شود ، مانند چسبندگی بعد از عمل ، گرانولوم ، آلودگی زخم و تاخیر در ترمیم زخم می باشد کمک کند.


پودر دستکش جراحی می تواند عوارض جانبی زیر را برای سلامتی ایجاد کند:

1. افزایش خطر ابتلا به عفونت های محل جراحی (SSI):

پودر دستکش می تواند باعث کاهش مقاومت در برابر عفونت ، آلودگی محیطی باکتریایی ، واکنش جسم خارجی ، تاخیر در ترمیم زخم ، تشکیل چسبندگی و تشکیل گرانولوم شود. همه این عواقب بالقوه می تواند خطر عفونت محل جراحی (SSI) را افزایش دهد.


2. آلرژی به لاتکس و آسم شغلی:

دستکش های لاتکس پودر شده به عنوان بزرگترین عامل کمک کننده به سطح آلرژن های لاتکس در یک مرکز مراقبت های بهداشتی نقش دارند. این نه تنها خطر ابتلا به آلرژی لاتکس را افزایش می دهد ، بلکه می تواند خطر ابتلا به آسم شغلی را نیز افزایش دهد.


پودر دستکش حساسیت به آلرژی به لاتکس را افزایش می دهد و به طور بالقوه واکنش های حساسیت تاخیری ایجاد می کند. دستکش های جراحی پودر شده نسبت به دستکش های فاقد پودر میزان بالاتری از مواد آلرژی زای لاتکس لاستیکی طبیعی نشان می دهند. این امکان را برای افزایش احتمالی حساسیت به لاتکس و / یا واکنش های نوع I بر اثر تماس مستقیم و غیر مستقیم فراهم می کند