سوختگي و آسيبهاي همراه آن از شايع ترين علل مرگ و ميـر و بيمارگونگي ( موربيديتي) در جهان هستند. مـثلاً در ايـالات متحده آمريكا سالانه ۱/۱ ميليون نفر دچار سوختگي مي شوند كه از اين ميان ۴۵۰۰۰ نفر نياز به بستري شـدن در بيمارسـتان دارنـد و ۴۵۰۰ نفر فوت ميكنند. سوختگي و آسيبهاي همراه در ايران نيز از علل مهم مرگ و مير و بيمارگونگي محسوب ميشوند.1  آمار ها در سال 1383 حاکي از آن است که در ايران از 67503205 نفر جمعيت کشور 89468 مورد دچار سوختگي شده اند.2 بین وسعت سوختگی و میزان مرگ و میر رابطه معنی داری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش وسعت سوختگی در بیماران میزان مرگ و میر افزایش پیدا می کند. در 48 ساعت اول بستري مرگ بيماران ناشي از نارسائي ارگانها و سوختگي مي باشد در حالي كه بعد از 48 ساعت علت آن مخصوصاپنوموني مي باشد. مهمترین عامل در عفونت، وسعت و عمق سوختگی است.

نمونه درمان شده

درمانگر: میلاد رضانژاد، دکتر معین مقدم احمدی

بیمار مورد مطالعه آقای 52 ساله ای بود که با الکل دچار 41 درصد سوختگی شده بود. با توجه وسعت سوختگی بیمار و عدم اثر گذاری پانسمان های سنتی و مقاومت به درمان در طی 5 روز و بدتر شدن شرایط عمومی بیمار، مددجو با انتقال به مرکز درمانی دیگری تحت درمان با پانسمان های سنتتیک و بیولوژیک (پانسمان بکتی گرس رولی، پانسمان آترومن نقره، پماد عسل نیکا، اسپری(طباسپت)، پد ملولین، پانسمان پرده آمونیوم، پماد مفناید، پماد سیلورسولفادیازین، پماد سوختگی و پماد ترمیم کننده آلوئه ورا) قرار گرفت.


جهت دانلود و مطالعه متن کامل مقاله به همراه تصاویر روی لینک زیر کنید:

درمان بیمار دچار 41 درصد سوختگی درجه 2.pdf