دستگاه جراحی ورساجت اسمیت  به نام ( VERSAJET HYDRO SURGERY SYSTEM) که شامل تکنولوژی جراحی با آب است برای ترمیم و دیبریدمان بافت‌های نرم استفاده می‌شود. این دستگاه با شستشوی داخل صفاقی و جراحی با نوک تیز دسته مربوطه، این عمل را انجام می‌دهد.

 سیستم جراحی با آب شامل یک پمپ (POWER CONSOLE)   قابل استفاده در مراحل مختلف است و این دستگاه شامل یک دسته و پدال است که این پدال در ارتباط با محلول سالین است. دستگاه دارای یک سطل استاندارد برای دریافت مواد و ضایعات ساکشن شده است.

به عنوان نتیجه‌ی تحقیق انجام گرفته، دستگاه ورساجت (VERSAJET HYDRO SURGERY SYSTEM) می‌تواند به عنوان یک دستگاه برای جراحی بافت‌های عفونی مورد استفاده قرار گیرد و می‌تواند جایگزین خوبی برای روش‌های جراحی حال حاضر شود، به هر حال مطالعات آینده نیز نیاز است تا مقرون به صرفه بودن این دستگاه را مشخص کند تا بتوانیم بهره گیری واقعی را از آن داشته باشیم.

فیلم بررسی ورساجت