Suprasorb X + PHMB

پانسمان ضد میکروبی هیدروبالانس

تنظیم رطوبت در زخم و کاهش میکروب ها

Suprasorb X + PHMB اثر ضد میکروبی گسترده ای را به نمایش می گذارد. در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شد  پلی متیل هگزا بگوناید (PHMB)  به سرعت و تقریبا کامل بعد از ۲۴ ساعت آزاد می شود. بسته به وضعیت زخم، این محصول هم رطوب آزاد می کند و یا اگزودای اضافی را جذب می کند و یک محیط مرطوب ایجاد می نماید. تعویض پانسمان بدون ایجاد صدمه به بافت است. ساختار محصول به راحتی اجازه تطابق پانسمان با زخم در هر شکل یا عمقی را می دهد. بنابراین این محصولات به خصوص برای بخش هایی از بدن که سخت درمان می شوند مناسب هستند. پانسمان زخم به طور مشخص برای نچسبیدن به زخم یا پانسمان ثانویه طراحی شده است. بیماران احساس یک محیط مرطوب و تاثیر خنکی دلپذیر و تسکین دهنده را متوجه می شوند.

چطور عمل می کند؟

 1. اگزودای اضافی خارج شده از زخم توسط پانسمان جذب می شود.
 2. رطوبت آزاد شده از پانسمان به آرامی به زخم منتشر می شود.
 3. پلی هگزا متیلن بگوناید (PHMB) آزاد شده میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

https://www.lohmann-rauscher.com/fileadmin/_processed_/3/d/csm_Wirkweise_X_PHMB_1__56e4140afa.jpg

https://www.lohmann-rauscher.com/fileadmin/_processed_/9/e/csm_Supra_X_neue_Wirkgrafik_Registerkarte_4992cf70eb.jpg

چطور استفاده می شود؟

 1. زخم را بر اساس استاندارد های معمول پاک کنید و سپس به دقت با گذاشتن و برداشتن (نه کشیدن) یک حوله یا گاز استریل به محیط اطراف زخم آن را خشک کنید.
 2. اعمال پانسمان Suprasorb X + PHMB و پوشش زخم. اگر از نوع نواری آن استفاده می کنید، چندین بار آن را تا زده و سپس آزادانه در داخل زخم بگذارید.
 3. بسته به میزان اگزودا، با یک پوشش ثانویه مناسب پانسمان کنید.

https://www.lohmann-rauscher.com/fileadmin/_migrated/pics/Applikationshinweis_Anwendung_06.jpg

پانسمان Suprasorb X + PHMB استفاده شده

فاصله زمانی تعویض پانسمان

فاصله زمانی تعویض هر کدام از Suprasorb X + PHMB ها بسته به وضعیت زخم باید توسط درمانگر تصمیم گیری شود.

https://www.lohmann-rauscher.com/fileadmin/_migrated/pics/Applikationshinweis_Hand.jpg

ترکیبات محصول

 • آب
 • سلولز

·۳% پلی هگزا متیلن بگوناید

انواع

 • پوششی/ورقه ای
 • نواری/رولی

موارد  استفاده

اهداف مورد نظر

 • Suprasorb X + PHMB به التیام زخم و کاهش عفونت محیط زخم یا زخم های در معرض عفونت کمک می کند.
  • برای زخم های با ترشح کم تا متوسط
  • زخم های سطحی یا عمیق

اندیکاسیون ها

 • زخم های وریدی و شریانی
 • زخم های دیابتی
 • زخم های فشاری
 • زخم های سوختگی درجه ۲
 • زخم های بعد جراحی
 • گرافت های پوست
 • محل دهنده پیوند های split-thickness
 • خراش، پارگی