انواع سوختگی

نمونه معالجه شده زخم سوختگی

/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C

در این مبحث به بررسی نمونه معالجه شده زخم سوختگی می پردازیم و با زخم سوختگی کمی آشنا می شویم.
پوست (به انگلیسی: Skin) بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه مو، ناخن و غشاء مخاطی هستند.
زخم سوختگی نوعی آسیب به گوشت یا پوست است که بر اثر گرما، برق، مواد شیمیایی، اصطکاک یا پرتو به وجود می‌آید.