پانسمان فیلم چیست

پانسمان فیلم چیست؟

/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

پانسمان فیلم به صورت ورقه ای شفاف و نازک چسبنده می باشد. این پانسمان در اندازه های مختلف و قابل انعطاف می باشند. پلی اورتان و عناصر آکریلیک به عنوان چسب می باشند. پلی اورتان ماده ای با حساسیت زایی بسیار کم است.