نکروز چیست؟

نکروز به مرگ سلولهای موجود در بافت زنده ناشی از عوامل خارجی مانند عفونت ، ضربه یا سموم گفته می شود.

برخلاف آپوپتوز ، که به طور طبیعی اتفاق می افتد و اغلب مرگ برنامه ریزی شده سلول مفید است ، نکروز تقریباً همیشه برای سلامتی بیمار مضر است و می تواند کشنده باشد.

به طور معمول ، سلول هایی که در نتیجه نکروز می میرند ، فاگوسیت های اطراف برای بلع سلول های مرده علامت نمی دهند ، که منجر به تجمع بافت مرده و بقایای سلول می شود.

نکروز می تواند به علل زیادی ایجاد شود ، از جمله: تروما، عفونت ، سرطان ، انفارکتوس ، سموم و التهاب.

ایسکیمی و نکروز، پای دیابتی

زمانی که به بافت سالم خونرسانی نشود باعث ایسکیمی موضعی و در نتیجه نکروز می شود.

بافت نکروتیک می تواند ترمیم زخم را به تأخیر بیندازد و اغلب لازم است که بافت نکروز قبل از پیشرفت در بهبودی برداشته شود. به همین دلیل ، غالباً لازم است بافت نکروزه از طریق دبرید جراحی برداشته شود.

دبرید جراحی شدید می تواند باعث خونریزی شود.

گانگرن چیست؟

هنگامی که مناطق قابل توجهی از بافت به دلیل کمبود خون رسانی دچار نکروز می شوند.

پای دیابتی، ایسکیمی همراه با نکروز

علل

نکروز می تواند به علل زیادی ایجاد شود، از جمله:

 • تروما
 • عفونت
 • سرطان
 • انفارکتوس
 • سموم
 • التهاب.

هنگامی که بافت سالم دچار اختلال خونرسانی شود سبب ایسکیمی و بعد نکروز می شود. دلایل عمده ایسکمی عبارتند از:

 • دیابت
 • اختلالات متابولیکی
 • اختلالات عروقی
 • سرما و یخ زدگی
 • فشار موضعی جبران ناپذیری

فشار موضعی جبران ناپذیر و زخم بستر

فشاری است که باعث فشرده شدن بافت نرم بین سطح پوست و برجستگی های استخوانی زیرین می شود.

درمان

اقدامات احتیاطی زیر می تواند سبب به حداقل رساندن خطر ایجاد زخم های نکروزه در بیماران در معرض خطر و به حداقل رساندن عوارض در بیمارانی است که از قبل علائم دارند ، کمک کند:

محیط زخم مرطوب را حفظ کنید تا از کمبود آب بدن و خشک شدن زخم جلوگیری کند و باعث بهبودی زخم شود.


درمان بافت نکروزه به طور معمول شامل دو مرحله مشخص است:

۱. قبل از اینکه با خود بافت مرده مقابله شود، باید علت اصلی آن در زخم ها درمان شود.

این می تواند از تجویز آنتی بیوتیک یا ضد باکتری گرفته تا کاهش فشار روی ناحیه زخم برای بازیابی خونرسانی باشد

۲. پس از برطرف شدن علت ، باید بافت نکروزه برداشته شود. بسته به میزان نکروز ، می توان دبرید جراحی ، مکانیکی یا آنزیمی یا قطع کامل ناحیه آسیب صورت پذیرد.