پانسمان جاذب

ترتیب نمایش:

پانسمان جاذب

نسل جدیدی از پانسمان ها می باشد که در زخم های با ترشح کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرند. زخم هایی که ترشح اگزودا زیادی دارند. پانسمان جذبی ظرفیت بالایی برای جذب و نگهداری آب دارند، لذا نیاز به تعویض دیرتر دارند در مقایسه با پانسمان های سنتی بنابراین پروسه ترمیم زخم با تعویض پانسمان زخم بهم نمی خورد. همچنین هزینه پرستاری کاهش می یابد.

دسته‌بندی