پانسمان های هیدروژل از حدود 90٪ آب معلق در ژل ساخته شده از پلیمرهای آب دوست نامحلول تشکیل شده اند که در اثر تماس با آب متورم می شوند. آنها به طور معمول از پلیمرهای مولکول های مصنوعی مانند پلی متاکریلات و پلی وینیل پیرولیدین ساخته می شوند و برخی با پانسمان آلژینات ترکیب می شوند. آنها مبادله مایعات را درزیر بانداژ زخم کنترل می کنند ، با سدیم و سایر مولکول های موجود در ترشحات زخم در ترکیبات هیدروژل رد و بدل می شوند.


پانسمان هیدروژل

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی