کلستومی چیست؟

میلاد رضانژاد| متخصص مراقبت زخم: کلستومی دهانه ای است از کولون (روده بزرگ) بر روی شکم، که توسط عمل جراحی ایجاد می شود. هدف از عمل کلستومی، اجازه عبور مدفوع می باشد تا زمانی که بیماری یا بخش صدمه دیده روده بهبود یابد. در فردی که کلستومی دارد، مدفوع به جای مقعد از کلستومی خارج می شود. برای ایجاد کلستومی جراح قسمتی از کولون (روده بزرگ) را از دیواره شکم بیرون می آورد. این دهانه تازه باز شده بروی شکم را کلستومی می نامند. کلستومی می تواند در هر ناحیه از طول روده بزرگ ایجاد شود.

 

 علل ایجاد کلستومی

  1. سرطان های روده بزرگ 
  2. بیماری های مادرزادی دستگاه گوارش 
  3. بیماری های التهابی روده بزرگ شامل کرون و کولیت 
  4. آسیب های ناشی از ضربه به شکم 
  5. انسداد روده 
  6. عوارض دیررس اشعه درمانی 
  7. اختلالات دفع شامل انواع بی اختیاری و یبوست مزمن