دبرید با ورساجت

بررسی دستگاه هیدروسرجری ورساجت

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AA

دستگاه جراحی ورساجت به نام ( VERSAJET HYDRO SURGERY SYSTEM) که شامل تکنولوژی جراحی با آب است برای ترمیم و دیبریدمان بافت‌های نرم استفاده می‌شود. این دستگاه با شستشوی داخل صفاقی و جراحی با نوک تیز دسته مربوطه، این عمل را انجام می‌دهد.