درمانگر زخم

بایوفیلم چیست؟

/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بایوفیلم ها معمولاً ترکیبی از باکتری ها ، قارچ ها ، مخمرها ، جلبک ها ، میکروب ها و سایر بقایای سلولی تشکیل شده اند.