دلتا کرونا

مصونیت با کدام واکسن کرونا پایدارتر است؟

/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اثربخشی واکسن فایزر-بیوان‌تک (Pfizer-BioNTech) در برابر کووید-۱۹ سریع‌تر از واکسن آسترازنکا (AstraZeneca) کاهش می‌یابد.