شرکت طبازیست پلیمر

تریتا فناور برتر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

به‌تازگی، در هفته پژوهش مدیرکل سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری محقق برتر و فناور برتر کشور را در روز سه شنبه 25 آذرماه و در 21 امین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور معرفی کرد. با ما همراه باشید تا شمارا با فناور برتر کشور آشنا کنیم.