لپتواسپرموم اسکوپاریوم

بررسی کمپانی مدی هانی - Medihoney

/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

کمپانی کانادایی | Medihoney |، تولید کننده برتر انواع محصولات مراقبت از زخم با استفاده از عسل مانوکا می باشد.پانسمان های عسل مدی هانی حاوی عسل لپتواسپرموم اسکوپاریوم (مانوکا) آنتی باکتریال می باشد.خاصیت ضد باکتریایی عسل مانیوکا، بهبودی را تسریع می بخشد و در ضمن درد بیمار را هم کاهش میدهد.