واکنش آلرژیک به ویتامین آ

کاربردهای اصلی ویتامین آ + د

/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2-%D8%AF

یکی از درمان های که مردم برای همه مشکلات پوستی سراغ دارند ویتامین آ+د هست که این تفکر اشتباهی است. هر دارویی کاربرد های اختصاصی خود را دارد که در ادامه با ویتامین آ+د و موارد مصرف آن بیشتر آشنا می شویم