پاشنه

نحوه استفاده و برش پانسمان فوم را بصورت حرفه یاد بگیرید.

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%85

در مواردی که دلایل خاصی خلاف آن وجود نداشته باشد ، باید بیشترین تحرک را در مفاصل داشته باشید تا از سفت و دردناک شدن آنها جلوگیری کند. جهت حفظ حرکت پانسمان باید در کشش و فشرده شدن ثابت بماند.