پانسمان هیدروکلوئید چیست

پانسمان هیدروکلوئید چیست؟

/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF

پانسمان هیدروکلوئید یک محیط درمانی مرطوب و محافظ را ایجاد می کنند که از زخم های تمیز محافظت می کند در حالی که به آنزیم های بدن کمک می کند تا زخم ها را سریع تر بهبود بخشد. این پانسمان ها منحصر به فرد هستند زیرا نیازی به تعویض های پیاپی و روزانه پانسمان ندارند و استفاده از آنها آسان است.