پانسمان پیشرفته در گیلان

پانسمان چیست؟

/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

پانسمان یک پد یا پوشش استریل است که برای بهبود و محافظت زخم از آسیب بیشتر استفاده می شود.پانسمان طوری طراحی شده است که مستقیماً با زخم در تماس باشد، و از بانداژ روی آن متمایز است، که اغلب برای نگه داشتن پانسمان در جای خود استفاده می شود.