چسب میخچه

میخچه و پینه کف پا

/%D9%85%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%81-%D9%BE%D8%A7

میخچه ها و پینه ها در نواحی سفت و ضخیم پوست بوده که هنگام  ورود فشار یا سایش بیش از حد پوست ، ایجاد می شوند. آن ها معمولا در پا به وجود آمده و می توانند هنگام راه رفتن باعث درد و رنجش شوند.