در کشور دانمارک 43 و در اسکاتلند 86 نفر از هر صد هزار نفر مددجو دچار عارضه زخم فشاری بوده و در هلند 10 تا 20 درصد بیماران پذیرفته در مراکز پرستاری در منزل مبتلا به این عارضه ذکر شده اند.

زخم فشاری یا زخم بستر

زخم های فشاری که به نام زخم بستر نامیده می شود در بیمارانی که به علتی دچار بی حرکتی شده اند عارضه ای مهمی به شمار می رود.علت عمده ایجاد زخم بستر مربوط به وجود فشار طولانی مدت بر روی پوست و متعاقب آن عدم خونرسانی به این عضو است.

Nursing Home Bed Sore Lawyer | Nursing Home Law Center LLC

آمار مبتلایان

آمار دقیقی از میزان بروز زخم بستر نمی توان ارائه داد و آمار ارائه شده در هر کشور با کشور دیگر متفاوت است. بعنوان مثال در کشور دانمارک ۴۳ و در اسکاتلند ۸۶ نفر از هر صد هزار نفر مددجو دچار عارضه زخم فشاری بوده و در هلند ۱۰ تا ۲۰ درصد بیماران پذیرفته در مراکز پرستاری در منزل مبتلا به این عارضه ذکر شده اند.

در خصوص آمار مبتلایان به زخم بستر در ایران، این میزان را در بیماران بستری در بخشهای عمومی۵% و در بیماران بستری در مراکز نگهداری از معلولین ۳۸% ذکر می کنند.

 زخم دیابت

دیابت یا مرض قند از بیماری های شایع و ناتوان کننده انسان است که میتواند مشکلات جدی را برای اندام ها ایجاد کند. یکی از این مشکلات زخم های مزمن و مقاوم به درمانی است که معمولا در کف پای این بیماران ایجاد میشود.

Diabetic Sores - Heal Diabetes Sore Very Fast - YouTube

آمار مبتلایان

در حال حاضر آمار دقیقی در خصوص شیوع دیابت و زخم پای دیابتی در کشور ما وجود ندارد اما   می‌توان گفت حدودا ۴ تا ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت نوع یک و دو مبتلا هستند که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر به زخم پای دیابتی مبتلا می‌شوند. ۱۵ درصد تمام افراد دیابتی در طول عمر خود دچار زخم پای دیابتی می‌شوند. ۱۵ درصد از افراد دارای زخم دچار استئومیلیت می شوند و ۱۵ درصد از افراد دارای زخم ناچار به قطع عضو می شوند.

 ۵۰ درصد از افرادی که قطع عضو داشته اند دومین قطع عضو خود را در عرض ۵ سال انجام می دهند و ۵۰ درصد از بیماران بعد ۵ سال می میرند.

 * بر خلاف تصور عموم در مراقبت از زخم فقط توجه به زخم در تمام موارد نمی تواند کمک کننده باشد. پرستار متخصص  با ارزیابی کامل بیمار و پایش تمامی فاکتور های خارجی و داخلی موثر بر التیام زخم (نظیر تغذیه، بیماری های فرد، رده سنی شخص،stage زخم و….) و با استفاده از روش های درمانی درست و اقدامات درمانی مناسب می تواند به نتیجه موثر با توجه به وضعیت فرد بیمار دست یابد.

Diabetic Foot Ulcer Treatment | R3 Wound Care and Hyperbarics

مراقبت از زخم در کشور های توسعه یافته غالبا با کمک پرستاران WOCN  (پرستار تخصص یافته در زخم، استومی و بی اختیاری) صورت می گیرد. در ایران نیز در سال های اخیر آموزش های تخصصی به پرستاران در این زمینه صورت گرفته است. امید است با همکاری پزشکان محترم بتوان گامی مناسب در جهت التیام و آرامش خاطر بیماران برداشت.