پانسمان هیدروژل چیست؟

میلاد رضانژاد| متخصص مراقبت از زخم: پانسمان هیدروژل نوعی از پانسمانهای کلوئیدی حاوی پلیمرهایی می باشند که در مجاورت با آب منبسط می گردند در حالی که خود این ذرات در آب حل نمی شوند. در انواع ژل بی شکل، ژل ورقه ای و یا گاز استریل اشباع شده با ژل در دسترس می باشند.

قسمت اعظم هیدروژل ها را (حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد) آب تشکیل می دهد.

این پانسمانها جهت هیدارته کردن و آب دهی زخم های خشک طراحی شده اند و با عمل آب دهی به بافتهای خشک مرده و تحریک سیستم ایمنی بدن سبب فعال شدن نوع خاصی از دبریدمان به نام دبریدمان اتولیتیک می گردند.

مزایای پانسمان هیدروژل

 • ایجاد محیط مرطوب در بستر زخم جهت مهاجرت سلولی
 • جذب ترشحات زخم و تبدیل به اگزودا
 • هیدراته و آب دهی بافت نکروز خشک و مکانیسم عمل دبریدمان اتولیتیک بافت های نکروز بدون آسیب به سلولهای گرانوله و اپیتلیزه
 • مرطوب نگه داشتن انتهای آزاد اعصاب و کاهش درد
 • پرکننده مناسب در زخم های حفره ای و کاهش فضای مرده داخل زخم و امکان برداشتن آسان هنگام شستشوی زخم
 • امکان استفاده از ژله ورقه ای به مدت چندین روز بسته به میزان اگزودای زخم
 • امکان پر کردن زخم های حفره ای با هیدروژل گاز آغشته به ژل

نکات مورد توجه

 • عدم استفاده از ژل های بی شکل در زخم های حفره ای باعمق نا مشخص
 • نیاز به پانسمان ثانویه
 • خیس خوردگی و لیچ افتادن پوست سالم اطراف زخم در صورت استفاده نادرست
 • امکان تجربه حس ناخوشایند به دلیل وجود مواد نگهدارنده بعضی از انواع هیدروژل