پانسمان فیلم نیمه تراوا چیست؟

پانسمان فیلم به صورت ورقه ای شفاف و نازک چسبنده می باشد. این پانسمان در اندازه های مختلف و قابل انعطاف می باشند. پلی اورتان و عناصر آکریلیک به عنوان چسب می باشند. پلی اورتان ماده ای با حساسیت زایی بسیار کم است.

اسپری فیلم اوپسایت opsite

پانسمان فیلم بی شکلی است که در زخم های بدون ترشح و خشک درنواحی با شکل آناتومیک دشوار برای پانسمان کاربرد دارد.

پانسمان اسپری اوپسایت

موارد مصرف

 • زخمهای سطحی و کم عمق با ترشحات و اگزودای کم مانند: سائیدگیها
 • محل دهنده پیوند پوست
 • به عنوان پانسمان ثانویه

مزایا

 • نفوذ پذیر به تبادلات گازی (میزان عبور بخار آب بسته به نوع ترکیبات داخل پانسمان متفاوت می باشد.)
 • اجازه عبور بخار آب از خلال پانسمان
 • ایجاد محیط مرطوب با حفظ ترشحات زخم در زیر پانسمان
 • غیر قابل نفوذ نسبت به آب و میکروارگانیسم ها
 • کاهنده درد، با مکانیسم مرطوب نگه داشتن انتهای آزاد اعصاب
 • اجازه رویت محیط زخم از خلال پانسمان شفاف فیلم

نکات مورد توجه

 • قدرت جذب بسیار کم می باشد
 • امکان تجمع اگزودا زیر پانسمان و لیچ افتادگی زخم می باشد
 • نامناسب جهت زخم های با ترشح متوسط تا زیاد
 • امکان آسیب به زخم در صورت برداشتن غیراصولی پانسمان از روی پوست

پانسمان های فیلم پلی اورتان مخصوص مراقبت از محل کاتتر و آنژیوکت

IV3000◊ Ported | Smith & Nephew

چسب آنژیوکت ساخته شده از فیلم

موارد مصرف

 • به دلیل دارا بودن قدرت عبور بسیار زیاد بخارآب از خلال پانسمان محیط خشک ایده آلی برای مراقبت از ( اسکالپ وین) یا ( آنژیوکت ) می باشد.

مزایا

 • شفاف بودن و قابلیت معاینه و بازدید محل ورود کاتتر از نظر ادم، اریتم و…
 • تبادلات بخارات و عدم لیچ افتادگی زیر آن
 • سد حفاظت باکتریایی
 • تعویض بسیار آسان و بدون درد