پانسمان نوین

میلاد رضانژاد| کارشناس زخم | انقلاب مراقبت از زخم مرطوب از دهه ۱۹۷۰ با معرفی پانسمانهای فیلم و هیدروکلوئید شروع شد و امروزه اینها انواع سنتی پانسمان های پیشرفته هستند. علم بهبود زخم در این مدت، به عنوان یک نتیجه از تحقیقات بالینی و علمی شدید پیرامون معرفی این محصولات ، پیشرفت چشمگیری داشته است.

به زبان ساده می تواند گفت که در طول ۴۵ سال گذشته پرستاران و پزشکان در معرض انبوهی از پانسمانهای جدید پیشرفته قرار گرفته اند.

علل اصلی استفاده از پانسمان ها موارد زیر است:

 1. فراهم کردن ترمیم سریع و قابل قبول 
 2. حذف یا محدود کردن بوی نامطبوع زخم
 3. کم کردن دردهای مربوط به زخم
 4. جلوگیری یا درمان عفونت
 5. کنترل کردن اگزودا
 6. کاهش نگرانی و اضطراب مددجو

قبل از استفاده از هر پانسمانی سوالات زیر را باید از خود بپرسید:

 1. عملکرد پانسمان چیست؟
 2. چه زمانی باید از آن استفاده کرد؟
 3. محدودیت ها و کنتراندیکاسیون های آن چیست؟
 4. آیا روش استفاده درست و برداشت صحیح آن را می دانم؟
 5. آیا دانش کافی درباره پانسمان را دارم و برای استفاده از آن آموزش دیده ام.

انتخاب پانسمان براساس موارد زیر پایه گذاری شده است؟

 1. علل «اتیولوژی» زخم
 2. مشخصات زخم، شامل : محل، وسعت آسیب بافت (عمق)، اندازه زخم، فاز ترمیم، میزان اگزودا، درد، بو
 3. فاکتورهای تأثیر گذار بر ترمیم زخم، بعنوان مثال: تأثیر نگرانی های اصلی بیمار، هزینه و ...


 • در زمانی که از یک پانسمان استفاده می کنید شاید ممدجو نیازمند استفاده از ترکیبی از پانسمان ها باشد که غیرمعمول نیست. پانسمان هایی که با بستر زخم در تماس هستند. پانسمان اصلی (اولیه) شناخته می شوند. اگر یک پانسمانی برای جذب نشتی ها یا  ثابت کردن پانسمان اصلی لازم باشد، به آن پانسمان ثانویه گفته می شود. 
 • اطلاعات موجود در این کتاب کامل یا تجویزی نیست بلکه فقط یک راهنما است و جایگزین تشخیص و قضاوت کلینکی نمی باشد و هیچ گونه تعریف و تأییدی بر محصولات شرکتی یا سازمانی نیست.

نکته مهم

همیشه دستورالعمل های ویژه مربوط به استفاده از محصولات پانسمان به راهنمای تولید کننده آن ارجاع داده می شود.

درمانجو

عرضه کننده پانسمان های پیشرفته (نوین)