بررسی ابولا

ابولا چه بود و از کجا آمد؟!

/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بیماری ویروس ابولا،که قبلا به عنوان تب خونریزی دهنده ابولا شناخته می شد،یک بیماری ویروسی با درجۀکشندگی شدید در انسان است.میزان کشندگی این بیماری تا ۹۰ ٪ نیز می رسد. این بیماری برای اولین بار در روستا های مرکز و غرب آفریقا، در نزدیکی جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری رخ داده است . ابولا ، یک بیماری زئونوز بوده و از حیوانات به انسان سرایت می کند .