جراحی

جراحی قلب باز بدون بیهوشی

/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C

تصویر ، چهره بیمار متحیری را نشان می‌دهد که در دهه اخیر جراحی قلب باز روی او انجام‌ گرفته است. این بیمار ۲۳ساله زیر تیغ جراحی قلب باز بیمارستان WOCKHARDT می‌رود درحالی ‌که هنوز بیدار است . پزشکان روش بی‌حس کردن اپی دورال از طریق گردن را به بیهوشی عمومی ترجیح می‌دهند.


خطرات پودر در دستکش های جراحی

/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C

خطرات پودر در دستکش های جراحی از مدت ها قبل شناخته شده و کاملاً مستند بوده است. حذف پودر  از دستکش می تواند به از بین بردن چندین اثر سوءی بر سلامتی که ممکن است در نتیجه استفاده از آن ایجاد شود ، مانند چسبندگی بعد از عمل ، گرانولوم ، آلودگی زخم و تاخیر در ترمیم زخم می باشد کمک کند.