دبرید

بررسی دستگاه هیدروسرجری ورساجت

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AA

دستگاه جراحی ورساجت به نام ( VERSAJET HYDRO SURGERY SYSTEM) که شامل تکنولوژی جراحی با آب است برای ترمیم و دیبریدمان بافت‌های نرم استفاده می‌شود. این دستگاه با شستشوی داخل صفاقی و جراحی با نوک تیز دسته مربوطه، این عمل را انجام می‌دهد.


پماد فیبرینولایزین (الیز)

/%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86

پماد فیبرینولایزین (الیز) چندین سال است که از بازار دارویی آمریکا به علت برخی مشکلات موضعی و التهاب یا واکنش بافتی و افزایش درد، از سوی FDA آمریکا جمع اوری شده است.