عسل درمانی

معجزه‎ ی عسل مانوکا برای درمان جوش و آکنه

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4

آکنه در اثر واکنش به استرس، رژیم غذایی نامناسب، تغییرات هورمونی، آلودگی، افزایش انگل دمودکس روی پوست یا رشد و تکثیر باکتری ها ایجاد می شود. جوش و آکنه در حدود ۸۵% افرد ۱۲ تا ۲۴ ساله در آمریکا مشاهده می شود. سالانه حدود ۵۰ میلیون نفر به جوش های حاد پوستی مبتلا می شوند (۵% افراد بین ۴۰ تا ۴۹ ساله).