فیلم معرفی هیدروسرجری

فیلم معرفی دستگاه جراحی ورساجت

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AA

دستگاه جراحی ورساجت به نام ( VERSAJET HYDRO SURGERY SYSTEM) که شامل تکنولوژی جراحی با آب است برای ترمیم و دیبریدمان بافت‌های نرم استفاده می‌شود. این دستگاه با شستشوی داخل صفاقی و جراحی با نوک تیز دسته مربوطه، این عمل را انجام می‌دهد.