لاتکس جراحی

خطرات پودر در دستکش های جراحی

/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C

خطرات پودر در دستکش های جراحی از مدت ها قبل شناخته شده و کاملاً مستند بوده است. حذف پودر  از دستکش می تواند به از بین بردن چندین اثر سوءی بر سلامتی که ممکن است در نتیجه استفاده از آن ایجاد شود ، مانند چسبندگی بعد از عمل ، گرانولوم ، آلودگی زخم و تاخیر در ترمیم زخم می باشد کمک کند.