محصولات درمان زخم اسمیت

معرفی کمپانی اسمیت اند نفیو

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%88

این کمپانی در سراسر جهان تاسیسات تولیدی دارد ، از جمله: انگلیس ، ایالات متحده ، آلمان ، سوئیس ، کانادا ، هند ، چین و کاستاریکا. مواد اولیه ، قطعات ، محصولات نهایی و مواد بسته بندی را از تامین کننده های کلیدی که از طریق تیم تهیه متمرکز خود انتخاب می شود، خریداری می کند.