میان وعده

پنج دلیل برای اینکه موز بخورید

/%D9%85%D9%88%D8%B2

پنج دلیل برای اینکه موز بخورید؟ هنوز بسیاری از مردم کاملا مطمئن نیستند که این میوه واقعا یک انتخاب مناسب و سالم است. در سال های اخیر برخی رژیم های غذایی موز را در لیست ممنوع “خود قرار داده اند و برخی از شایعات آنلاین اصرار دارند که موز علت افزایش وزن است.