میلاد رضانژاد متخصص مراقبت زخم

آلرژی فصلی

/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C

بهار وقتی از سال است که ما عمدتا آن را زمان آمدن آلرژی فصلی می دانیم. همزمان با شکوفایی درختان و انتقال گرده ها در هوا، کسانی که از آلرژی رنج می برند....


پماد فیبرینولایزین (الیز)

/%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86

پماد فیبرینولایزین (الیز) چندین سال است که از بازار دارویی آمریکا به علت برخی مشکلات موضعی و التهاب یا واکنش بافتی و افزایش درد، از سوی FDA آمریکا جمع اوری شده است.


بایوفیلم چیست؟

/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بایوفیلم ها معمولاً ترکیبی از باکتری ها ، قارچ ها ، مخمرها ، جلبک ها ، میکروب ها و سایر بقایای سلولی تشکیل شده اند.


پانسمان های سنتی و پیشرفته

/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

پانسمان ها به دو دسته تقسیم می شوند پانسمان های غیر تعاملی و پانسمان های تعاملی (پیشرفته) در این بخش این دو دسته را با هم مقایسه خواهیم کرد.