پانسمان عسل

تاریخچه مراقبت از زخم

/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

زخم ها به طور طبیعی به خودی خود بهبود می یابند، اما بشر متوجه عوامل مختلفی شد که برخی از داروهای گیاهی باعث تسریع یا کمک به این روند می شوند. در تاریخ باستان این امر با پی بردن به ضرورت بهداشت و بندآوردن خونریزی زخم ادامه پیدا کرد.


انواع پانسمان نوین

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

فوم ها یکی از انواع پانسمان نوین هستند که به جذب و ایجاد یک محیط ترمیم مرطوب کمک می کنند. آنها همچنین به عنوان سپری برای زخم عمل می کنند و از آسیب دیدن، اصطکاک یا فشار جلوگیری می کنند. سایر انواع پانسمان نوین را در پست زیر مطالعه کنید