پانسمان هیدروکلوئید

پانسمان هیدروکلوئید چیست؟

/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF

پانسمان هیدروکلوئید یک محیط درمانی مرطوب و محافظ را ایجاد می کنند که از زخم های تمیز محافظت می کند در حالی که به آنزیم های بدن کمک می کند تا زخم ها را سریع تر بهبود بخشد. این پانسمان ها منحصر به فرد هستند زیرا نیازی به تعویض های پیاپی و روزانه پانسمان ندارند و استفاده از آنها آسان است.


انواع پانسمان نوین

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

فوم ها یکی از انواع پانسمان نوین هستند که به جذب و ایجاد یک محیط ترمیم مرطوب کمک می کنند. آنها همچنین به عنوان سپری برای زخم عمل می کنند و از آسیب دیدن، اصطکاک یا فشار جلوگیری می کنند. سایر انواع پانسمان نوین را در پست زیر مطالعه کنید