پماد درمان زخم

پماد فیبرینولایزین (الیز)

/%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86

پماد فیبرینولایزین (الیز) چندین سال است که از بازار دارویی آمریکا به علت برخی مشکلات موضعی و التهاب یا واکنش بافتی و افزایش درد، از سوی FDA آمریکا جمع اوری شده است.