کلاس مدیریت زخم

سمینار مدیریت زخم در بیمارستان ولایت رشت

/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA

سمینار چالش های پیش رو در درمان زخم در مورخ 1 تیر 1400 در بیمارستان سوانح سوختگی و جراحی پلاستیک ولایت رشت با حضور اساتید این حوزه برگزار گردید.