PHMB

پانسمان ضد میکروبی هیدروبالانس

/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3

Suprasorb X + PHMB اثر ضد میکروبی گسترده ای را به نمایش می گذارد. در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شد  پلی متیل هگزا بگوناید (PHMB)  به سرعت و تقریبا کامل بعد از ۲۴ ساعت آزاد می شود. بسته به وضعیت زخم، این محصول هم رطوب آزاد می کند و یا اگزودای اضافی را جذب می کند و یک محیط مرطوب ایجاد می نماید. تعویض پانسمان بدون ایجاد صدمه به بافت است.