چگونه مپیلکس را برش بزنیم؟

برش زدن پانسمان ها بصورت حرفه ای می تواند تاثیر بسیار زیادی در کیفیت درمان و کیفیت زندگی بیمار داشته باشد. پانسمان پیشرفته فوم جاذب Mepilex در سرتاسر دنیا به عنوان یک پانسمان فوم مورد اطمینان برای درمان طیف زیادی از زخم های حاد و مزمن شناخته شده است . این محصول، به راحتی شکل پذیر و فوق جاذب می باشد تا بطور موثر ترشح زخم را مدیریت کند.