ﻣﭙﯿﻠﮑﺲ ﺑﻮردر ﻫﯿﻞ

Mepilex Border Heel

(دیدگاه {{model.count}} کاربر)
تعداد
نوع
آماده ارسال ناموجود
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﻮم ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺎذب ﺑﺮاى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ

ﻣﭙﯿﻠﮑﺲ ﺑﻮردر ﻫﯿﻞ

موارد استفاده

  • زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪ ى ﭘﺎﺷﻨﻪ
  • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از زﺧﻢ ﻫﺎى ﻓﺸﺎرى و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ
  • زﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﺎى دﯾﺎﺑﺘﻰزﺧﻢ ﻫﺎى ﭘﺎﺷﻨﻪ و زﺧﻢ ﻫﺎى ﺗﺮوﻣﺎ

 

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺧﺎص:

  • ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎى ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮى آﺳﺎن ﺗﺮ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ
  • ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى ﭘﻬﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺮدن آﺳﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ
  • ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎى ﻣﺎﻟﺌﻮﻟﻮس
  • داراى ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى Deep Defence

روش استفاده از پانسمان

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...